Concurs Facebook: Castiga o vacanta la Azalia 4* din Sf Constantin!

Distribuie aceasta postare...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email
Share on print
Print

In data de 16 mai am lansat pe pagina noastra de Facebook concursul prin care distribui si castigi o vacanta de 7 nopti cu ultra all inclusive, la hotelul Azalia 4* din statiunea Sf Constantin din Bulgaria, in perioada 31 mai-7 iunie 2014.

Concursul se va desfasura in perioada 16-23 mai, iar castigatorul va fi ales aleatoriu cu ajutorul site-ului www.random.org, dintre cei care distribuie postarea pentru concurs in perioada mentionata.

Va dorim mult succes!

Concurs: „Distribuie si castiga o vacanta!”
Perioada de desfăşurare: 16.05.2014 – 23.05.2014

Câştigătorul va fi ales aleatoriu cu ajutorul site-ului www.random.org dintre turiștii care au distribuit postarea indicata de pe pagina Facebook a agentiei, respectiv https://www.facebook.com/Oltextur?ref=hl.

Art. 1. Organizatorul Concursului
1.1. Organizatorul Concursului „Distribuie si castiga o vacanta” este SC Oltextur SRL cu sediul Slatina, Str. Independentei, Bl. T3, parter, jud. Olt, cod unic de inregistrare RO1540130, nr. Inregistrare Registrul Comertului J28/277/1992, reprezentat de director general Elena Durla (denumit în continuare „Organizator”).
1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare “Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei, având obligația de a anunța publicul, pe  pagina Facebook  a agentiei, respectiv https://www.facebook.com/Oltextur?ref=hl,  în  aceeaşi  manieră în  care  a  fost  făcută  şi  informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

Art. 2. Durata şi locul de desfăşurare ale Concursului
Concursul va avea loc începând cu data de 16.05.2014,pe pagina Facebook https://www.facebook.com/Oltextur?ref=hl  şi se va desfăşura până la data de 23.05.2014.

Art. 3. Participanții şi condițiile de participare
3.1. Concursul se adresează persoanelor care indeplinesc urmatoarele conditii, fiind persoană fizică, cetățean român, peste 18 ani, cu domiciliul/reşedința în România, ce acceptă termenii şi condițiile prezentului Regulament, cu excepţia angajaţilor Organizatorului, membrii familiilor acestora: soții/soțiile ori rudele de gradul întâi sau de gradul doi.

Obiectivul Concursului este promovarea ofertelor turistice ale agenţiei Oltextur.

3.2. Pentru a se înscrie în campanie, participanții trebuie sa îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
a) sa distribuie link-ul (postarea) indicata de Organizator pe pagina Facebook https://www.facebook.com/Oltextur?ref=hl
b) să ia la cunoştință şi  să accepte Regulamentul Concursului
c) să respecte prevederile prezentului Regulament precum şi orice alte indicații date de Organizator în vederea desfăşurării în condiții normale a Concursului.
3.3. În  cazul  în  care,  cei  care  sunt eligibili  a  participa  sau  cei  care  nu îndeplinesc  condițiile prevazute la art. 3.1. si 3.2. de mai sus, încalcă acest Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula orice formă de câştig dobândită de participant în urma prezentei campanii.
3.4. Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă  acordul  în privința acestora, participarea la acest Concurs implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Art. 4. Modul de desfăşurare a Concursului

4.1. Pentru a participa la Concurs, participanții care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din prezentul Regulament trebuie să distribuie postarea indicata pe pagina de Facebook a Oltextur, respectiv https://www.facebook.com/Oltextur?ref=hl .
4.2. Va fi considerat valid participantul care îndeplineşte condițiile de la art 3.1. si 3.2
4.3. Câstigătorul va fi extras prin tragere la sorți cu ajutorul site-ului www.random.org.
4.4. Validarea câştigătorilor se face de către reprezentantul Oltextur prin verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art 3.

La data de 23.05.2013, va fi extras, prin tragere la sorți computerizată, câştigătorul premiului ce constă într‐o vacanţă 7 nopti (perioada 31.05-07.06.2014) cu ultra all inclusive, camera dubla pentru 2 persoane la Hotel Azalia – 4* din statiunea Sf. Constantin si Elena, Bulgaria.
Participantul extras va fi anunțat printr-un mesaj postat pe Facebook, pe pagina Oltextur, după data extragerii. Pentru validare, câştigătorul va comunica datele personale reprezentantului Oltextur. Câştigătorul va ridica de la sediul Oltextur sau i se va transmite prin postă rapidă sau prin e-mail, un voucher pentru sejurul la Hotel Azalia – 4* din statiunea Sf. Constantin si Elena, Bulgaria. Voucher‐ul asigură servicii de cazare in regim ultra all inclusive (fără transport), pentru 2 persoane, 1 cameră dublă standard, pe o perioadă de 7 nopți, urmând a fi valorificat înperioada 31.05.2014 – 07.06.2014.
4.5. Voucher‐ul este valabil pentru un sejur de 7 nopți în perioada 31.05.2014 – 07.06.2014. Neutilizarea voucher‐ului  în acest interval de timp atrage după sine pierderea valabilității acestuia. De asemenea, voucher‐ul nu este transmisibil.
4.6. Voucher‐ul se va putea ridica de la sediul Oltextur din Bucureşti sau se va transmite prin postă rapidă sau e-mail.
4.7. Posesorul voucher‐ului va putea rezerva, în perioada de valabilitate a voucher‐ului, serviciile înscrise pe acesta.
4.8. Valoarea voucher‐ului nu se poate transforma în numerar.

Art. 5. Premiul Concursului
5.1. În cadrul prezentului Concurs se va acorda următorul premiu:
Un voucher cadou pentru un sejur de 7 nopți cu ultra all inclusive la Hotel Azalia – 4* din statiunea Sf. Constantin si Elena, Bulgaria, conform art. 4 al Regulamentului.
5.2. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte Premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea sa în bani. În cazul refuzului sau imposibilității vreunui potențial câştigător de a beneficia de premiu, sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, participantul câştigător va pierde dreptul de atribuire a Premiului. În asemenea cazuri, Organizatorul va apela la lista de rezervă, conform art. 7.2. de mai jos.

Art. 6. Acordarea Premiului prin tragere la sorți şi validarea câştigătorului Promoției

6.1. Premiul va fi acordat la data de 23.05.2014, câştigătorul fiind anunțat printr-un mesaj postat pe Facebook de către Oltextur, privind câştigarea Concursului.
6.2. Voucher‐ul pentru Hotel Azalia – 4* din statiunea Sf. Constantin si Elena, Bulgaria, va fi acordat printr‐o tragere la sorți, care va avea loc in data de 23.05.2013, la sediul Oltextur.
6.3. În cadrul tragerii la sorți vor fi selectate şi (3) trei rezerve pentru situația în care formularele de participare extrase inițial nu pot fi declarate câştigătoare.
Astfel, dacă Participantul înscris pe talonul extras inițial refuză să primească Premiul sau  nu îndeplineşte  condițiile prevăzute de prezentul  Regulament pentru participarea la Concurs, sau în cazul imposibilității validării Participantului conform prezentului Regulament, această persoană nu va fi  declarată câştigătoare, urmând ca Premiul să se acorde unei rezerve. În cazul în care nici unul dintre turiști de pe lista de rezerve nu îndeplineşte condițiile de validare,Organizatorul îşi rezervă dreptul de a repeta procesul de validare a câştigătorului.
6.4. Câştigătorul poate revendica premiul în termen de 5 zile calendaristice de la anunţarea rezultatului extragerii. În cazul în care acest termen este depăşit,se acordă premiul primei rezerve extrase.
6.5. Acordarea  Premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs  implică acordul ca numele câștigătorului să fie publicat pe pagina Facebook a Oltextur.
6.6. Participanții care, din orice motiv neimputabil Organizatorului, au pierdut calitatea  de câştigător, nu au dreptul de a solicita, prin niciun mijloc, atribuirea Premiului.
6.7. Reclamațiile referitoare la premiile câştigate, ulterioare momentului acordării premiilor, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.
6.8. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile legale necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

Art. 7. Regulamentul Concursului
7.1. Regulamentul este  disponibil  oricărui  solicitant.
7.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de oprire a Promoției în orice moment de desfăşurare a acesteia şi/sau schimbarea regulilor de participare şi/sau a premiului acordat.

Art. 8. Litigii
În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator şi Participanți, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.

 

Distribuie aceasta postare...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email
Share on print
Print
Concurs Facebook agentie de turism

Site-ul nostru foloseste Cookie-uri si nu stocheaza datele dumneavoastra personale. Prin cookie-uri, site-ul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (login, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta. Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate Mai multe informatii

Site-ul nostru foloseste Cookie-uri si nu stocheaza datele dumneavoastra personale. Prin cookie-uri, site-ul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (login, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta. Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate. Pentru a afla mai multe informatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam următoarele resurse: Microsoft Cookies guide, All About Cookies, http://www.youronlinechoices.com/ro/ , http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/date-cu-caracter-personal/legea-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-protectia-vietii-private-in-sectorul-comunicatiilor-electronice/oug-13-2012.html

Inchide